Category: ทุนการศึกษา

ทุนก้าวแรก คณะพยาบาลศาสตร์

1-25

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง👋🏻เปิดรับนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2👋🏻👉🏻รอบรับตรง ไม่จำกัดเขตพื้นที่👉🏻เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 รอบแรกก่อนรอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรผ่านการประเมินจากสภาการพยาบาล https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1_3(9).pdf (โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)➡รับสมัครรอบโควตา รอบแรก 20 โควตาตั้งแต่บัดนี้ – 30พ.ย.2562👉🏻รายงานตัว 7 ธ.ค. 2562👇🏻กรอกใบสมัครขอรับโควต้า https://www.nation-admission.com/instructor #คุณสมบัติ1.กำลังศึกษามัธยมศึกษา ชั้น ม.6 หรือจบมาแล้วไม่เกิน 4 ปี #เฉพาะ สายวิทย์-คณิต เท่านั้น💉 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 2.20…